Search Tags for filmisnotdead

Comment from Lucas Medina:

Flea market

1 Minutes ago

Comment from 潘岳廷:

1 Minutes ago

Comment from Hwang in-sang:

1 Minutes ago

Comment from Fred Tougas:

Deep depths

1 Minutes ago

Comment from ybnè💭:

“Tháng ba nay, đổi thay nhiều quá Ngoài sân hoa cà chẳng còn tím Nàng Bân chẳng còn đan áo cho chồng? Tháng ba nay, chắc chỉ toàn gió với giông? Đời đâu phải dòng sông mà êm đềm trôi mãi Ta chưa đi được nữa đời... Đã buồn chân muốn dừng lại Bởi lẽ xác thân ta mệt mỏi rã rời. Tháng ba ơi! Dường như ta muốn buông lơi Ta muốn hoá thành ngọn sóng.. giữa trùng khơi, xa thẳm Ta cũng muốn hoá thành những vì sao lấp lánh Để tránh xa đi những cay đắng bụi trần Để không còn thấy dáng mẹ gầy đứng ngoài sân Rớt nước mắt, tiễn con đi như tháng ba này nữa Ta muốn trở về tháng ba ngày xưa cũ Thấy hoa cà tím sân Nàng Bân lại ngồi đan áo cho chồng...” - Dũng Nguyên -

2 Minutes ago

Comment from João Santos:

2 Minutes ago