Search Tags for karlmarx

1 Hours ago

Comment from Mohammad Alfarizqy:

Saya tertarik mempelajari Marxisme, Neomarxisme, dan sejenisnya karena, saya pikir, mereka begitu kritis terhadap fakta teraktual. Saya pikir, mereka begitu peka dengan dominasi ideologis dan produk-produk yang dihasilkan dari dominasi itu. Misalnya, kesadaran palsu, konsumerisme, dan komodifikasi-komodifikasi layanan lembaga sosial. . . Saya bukan seorang Marxis/Neomarxis (ada lagi yang namanya Post-Marxisme). Tapi, saya sangat menghormati gagasan-gagasan aktor-aktor yang berada dalam lingkaran itu selayaknya saya menghormati pahlawan atau pelayan masyarakat yang sesungguhnya. . . Saya "dekat" dengan pemahaman mereka, meski tak dapat dikatakan bahwa saya adalah bagian dari mereka. . . Semuanya tetap pikiran manusia yang terikat oleh konteks sosial-politik yang ada. Sebagai orang di masa depan, pikiran Marx dan kawan-kawan tetap harus saya lihat dari kerangka berpikir Sosio-Historis. . . Misalnya, saya perlu membongkar diskursus dan relasi kuasa terkait diskursus itu untuk menghindari pemahaman yang kurang komprehensif. . . Awalnya, saya menilai Marxis secara negatif. Tetapi, terimakasih untuk Franz Magnis-Suseno, saya pikir Marxis itu bagus pada jamannya, dan merupakan salah satu pemahaman yang sangat kritis terhadap keadaan sosial. . . #marxisme #teorikritis #neomarxisme #sosiologi #karlmarx #marcuse #horkheimer #adorno

1 Hours ago
3 Hours ago

Comment from marxist_vonarend_ii:

No content today so here’s my broken, poorly written rant about pacifism: In being a pacifist one ignores the violent reality of history. It is to accept all the state institutions of the present day as ideal in need only of reform to achieve a more ideal form. To be a pacifist in America for instance, is to truly believe that America, can and should be among the very first eternal bodies in all human history. They don’t consider that because it is unlike liberals to start considering history before considering the future. Pacifists, whether they like it or not and whether they know it or not are among the staunchest conservatives. Only the idealists who fixate themselves on the future can ever say something like “War is not the answer,” for the moment they look into the past they see that by violent processes state institution, social relations, classes, etc. come in and out of existence by struggle. Pacifism is, directly or indirectly, bourgeois ideology. Communists are necessarily violent not because they know they’re violence is ‘moral’ or because they know communism is more ideal than capitalism but because violent means is the answer historical analysis gave them. But violence is also bourgeois ideology, hence arms manufacturers funding political campaigns in favor of intervention in the Middle East. All bourgeois ideology is a reflection of their class interests and is therefore aimed at their preservation as a class; it is not aimed at being coherent and solid so for this reason we find contradiction here. . . . Comrades: @ancom_of_the_midwest @vladimir.lenins.nose #communism #socialism #politics #political #politicalscience #materialism #marxism #marx #scientificsocialism #karlmarx #lenin #marxismleninism #communist #economics

4 Hours ago

Comment from Paulo Silva:

4 Hours ago

Comment from mick.j.cave:

5 Hours ago

Comment from 💎:

5 Hours ago

Comment from Dre J.:

6 Hours ago

Comment from Brisbane Gang:

Happy Saint Patrick's/Gerry Adams day! Winston Churchill was the head of a murderous regime which killed millions of native people from the lands that the British empire enslaved, this was all in order to make these places 'ethnically pure'. It succeeded in the Caribbean colonies, Canada, Northern Ireland, the Falkland Islands, Australia, New Zealand and South Africa (to an extent). The British didn't like the colonial whites either i.e. The boers, etc (Though the whites were still better off than the natives) for example, when the Japanese where on the Australian doorstep, right about to invade, Churchill wanted to send vital Australian soldiers to Burma, if they went to Burma the would have landed at Rangoon to day that the Japanese captured it. --------------------------------------- #communism #yugoslavia #karlmarx #USSR #didnothingwrong #DPRK #comrade #communist #stalin #lenin #redarmy #deathtoamerica #stpatricksday

6 Hours ago

#KarlMarx (1818-1883) 19. yüzyılda yaşamış, Yahudi asıllı Alman filozof, politik ekonomist ve devrimci. 🔎 05/05/1818'de Almanya'nın Rhine Eyaleti'nin Trier kasabasında doğdu. Orta öğretimini Trier'de tamamladı. Bonn ve Berlin üniversitelerinde hukuk öğrenimi görürken tarih ve felsefeyle ilgilendi. 🔎Sol Hegelcilere katılarak Bauer kardeşlerle dostluk kurarken, bir yandan da Feuerbach'ın etkisinde kalıp 1842'de, muhalefetteki radikal burjuvalar tarafından kurulan Rheinische Zeitung gazetesinin yazı işleri yöneticiliğini yaptı. 🔎Sosyalizmi tanımaya çalıştı. 1843'te çocukluk arkadaşı Jenny von Westphalen ile evlendi. Rheinische Zeitung gazetesi 1843'te kapatıldıktan sonra Paris'e yerleşti. Fransız-Alman Yıllıkları'nı yayımladı (1844). Derginin bu ilk ve tek sayısında, Yahudi Sorunu adlı yazısıyla siyasal savaşım konusundaki görüşlerini ilk kez açıkladı. Aynı yıl Engels'le dostluk kuran Marx okurken tuttuğu notlardan oluşan 1844 El Yazmaları'nda, ana temasını yabancılaşmanın oluşturduğu hümanist bir felsefe geliştirdi. 🔎 Engels'le ortak ilk metninde (Kutsal Aile, 1845) tarih felsefesini maddeci görüş açısından eleştirdi. 1845'te Vorwarts gazetesi yazıkurulu üyeleriyle birlikte sürülünce Brüksele yerleşti ve eleştirel savlarını yayımlamaya devam etti. Brüksel Alman İşçileri Derneği'ni kurdu ve Engels'le birlikte bir komünist yazışma ağı oluşturdu. Komünistler Birliği'nin isteği üzerine Komünist Manifesto'yu hazırladı. 🔎 1848 İhtilali patlak verince, Belçika'dan sınır dışı edilen Marx, Köln'e yerleşerek, Neue Rheinische Zeitung gazetesini çıkarmaya başladı. Gazetede işçileri destekler makaleler yayımladı, Fransa’dan da sınır dışı edilip Londra’ya yerleşti ve temel eseri KAPİTAL’i hazırlamaya başladı. 🔎1864'te Uluslararası İşçiler Derneği'nin kurucuları arasında yeraldı. 1.Enternasyonal'in açılış konuşmasını ve tüzüğünü yazdıktan sonra, Kapital'in birinci cildini Almanya'da yayımlattı. Kapital'in yazımını sürdürürken, bir yandan da işçi partililerinin programlarının oluşturulmasına etkili biçimde katıldı. Dühring'e karşı kalem tartışmasında Engels'i destekledi. 🔎1878'de hastalanarak çalışmalarını büyük ölçüde yavaşlatmak zorunda kaldı.14/03/1883 tarihinde öldü.

7 Hours ago

Comment from Secularist:

8 Hours ago